Дотримання правил - положення і процедури

Розпорядження щодо дотримання правил

Дотримання законодавства, а також суворе дотримання правил є частиною основних цінностей і принципів нашої компанії. Ця чітка прихильність дотриманню правил об'єднує всіх наших співробітників незалежно від національностей і культур. Порушення чинного законодавства та/або внутрішніх правил поведінки неприпустимі в нашій компанії і їх проактивно попереджають за допомогою ефективних заходів.

Платформа для повідомлення про дотримання правил

Ми зосереджені на запобіганні та ретельному розслідуванні можливих порушень у дотриманні правил. Ефективні механізми контролю і необхідні канали інформації/оповіщення цілеспрямовано зводять до мінімуму кількість скарг і постійно усувають повторне невідповідне виконання обов'язків. Загалом, про порушення законодавчих або внутрішніх правил компанії необхідно повідомляти через звичайні офіційні канали (наприклад, начальству, виробничій раді, корпоративній інспекції тощо). Якщо інформатор припускає, що виконання не буде забезпечене або звіт може призвести до особистих неприємностей, йому доступна наша платформа для повідомлення про дотримання правил.

Хто може повідомити про порушення правил?

Всім співробітникам і діловим партнерам FIXIT GRUPPE пропонується надати цілеспрямовану і достовірну інформацію про порушення правил, розкриваючи при цьому свою особистість. Анонімні повідомлення приймаються і обробляються тільки у виняткових випадках.

Про які порушення слід повідомляти?

Важливо, щоб повідомлялося тільки про ті інциденти, які вказують на злочинне діяння (наприклад, крадіжка, шахрайство, корупція, залякування) або систематичне порушення закону, статуту або внутрішніх правил поведінки компанії. У разі явного зловживання платформою для повідомлення про порушення правил (наприклад, для тих, що не стосуються справи звинувачень, наклепу) FIXIT GRUPPE залишає за собою право прийняти юридичні заходи або дисциплінарні заходи щодо інформатора.

Конфіденційність та захист даних

Повідомлення, що надходять, приймаються, обробляються і завжди розглядаються виключно як конфіденційні особами, що відповідають за дотримання правил, компанії FIXIT GRUPPE. Обмін інформацією та даними між особами, які відповідають за дотримання правил, та інформаторами відбувається з використанням зашифрованої електронної пошти. Відповідний захист інформаторів від дискримінаційних або дисциплінарних заходів гарантується в будь-який час. За необхідності відповідні особисті дані та інформація можуть бути передані в поліцію і/або інші слідчі органи або інші органи. Зібрані (особисті) дані будуть зберігатися тільки у встановлені законом терміни і будуть видалені відповідно до положень законодавства про захист даних. Дані збираються на добровільній основі і можуть бути відкликані інформатором в будь-який час з негайним вступом в силу. Розкриття особистості інформатора має важливе значення для прозорої процедури встановлення фактів і ефективного вирішення справи. Анонімні повідомлення приймаються і обробляються тільки у виняткових випадках.