Корпоративна соціальна відповідальність

(Корпоративна соціальна відповідальність КСВ)

означає соціальну відповідальність підприємств із погляду сталого управління. Вона включає соціальні, екологічні та економічні аспекти – коротко: сталий розвиток.

FIXIT GRUPPE бере активну участь у заходах, які:

  • не допускають зловживання ресурсів понад їхню здатність до відновлення;
  • якнайменше впливають на клімат та екологію;
  • ведуть до збереження здоров’я та благополуччя працівників, клієнтів та постачальників.

Оскільки це неможливо в повній мірі в рамках економічно доцільних зусиль із сучасними технологіями, негативні наслідки зведені до мінімуму.

 

 


 

FIXIT GRUPPE використовує критерії ESG як інструмент для управління та моніторингу своєї діяльності у сфері сталого розвитку. Компанія також бере участь у Глобальному договорі ООН, угоди, яка була укладена між компаніями та Організацією Об‘єднаних Націй у 2000 році, щоб зробити глобалізацію більш прийнятною для суспільства та екології. Договір складається з десяти основних принципів, включаючи права людини, дискримінацію, корупцію та екологічну свідомість. Цю ініціативу підтримують понад 15 000 компаній зі 163 країн світу.