Вплив зовнішнього середовища - це наш виклик

FIXIT GRUPPE адаптує свою стратегію сталого розвитку таким чином, щоб описані нижче зовнішні впливи на зміну клімату та стійкість враховувалися у максимально конструктивному ключі.

 1. Вплив на продукти та продажі
  Під впливом громадського обговорення на тему сталого розвитку у суспільстві змінюється свідомість з екологічних питань. В результаті кінцеві споживачі також хочуть зробити свій внесок у захист навколишнього середовища та частіше вибирають продукцію, сертифіковану на викиди парникових газів і екологічно чисті.                                                               
 2. Громадська думка про продукти
  Вплив компаній в першу чергу сприймається через призму їхніх продуктів, що також належить до теми сталого розвитку. Цей ефект посилюється через зміну соціального сприйняття, і може використовуватися в позитивному ключі (наприклад, впливовими особами), проте це теж пов’язано з ризиками.       
 3. Вплив на логістику
  Національні та європейські кліматичні цілі йдуть пліч-о-пліч з конкретними завданнями зі скорочення викидів парникових газів в окремих секторах. Наприклад, схвалення комерційних транспортних засобів було пов’язано з прогресуючими стандартами викидів, а отже виробники були зобов‘язані виконувати цільові показники викидів CO2.       
 4. Закони про ланцюжок поставок
  Німецький закон про ланцюжок поставок спочатку стосується компаній з більш ніж 3000 співробітників і зобов’язує їх усередині компанії та по всьому ланцюжку постачання дотримуватися принципів сталого розвитку та прав людини. Це призводить до підвищення значущості на міжнародному ринку, що також може вплинути на малий бізнес. Аналогічні нормативні правила обговорюються на європейському рівні.                                                                                                         
 5. Закон про охорону клімату
  Запроваджено (федеральний) закон про охорону клімату, який реалізує цілі Паризької угоди про охорону клімату та Європейської зеленої угоди на національному рівні. Головна мета відсутності негативного впливу на клімат має бути досягнута насамперед за рахунок поступового скорочення викидів парникових газів та підтримки цього процесу за допомогою програм фінансування. Проте всередині ЄС необхідно враховувати національні особливості під час реалізації цієї мети.                                                                                                                                                                                                
 6. Податки на CO2 енергоносіїв
  Зростає кількість національних та загальноєвропейських законів, які оподатковують використання енергії з інтенсивним викидом CO2. У деяких країнах немає жодних винятків для компаній або приватних споживачів.                                           
 7. Екологічні зони
  План якості повітря ЄС визначає граничні значення для забруднювачів повітря (особливо дрібнодисперсного пилу). Дотримання цих обмежень є відповідальністю регіонального рівня та досягається, серед іншого, шляхом створення екологічних зон (більше 300 зон такого типу в 11 країнах Європи). У Німеччині реалізація цього плану здійснюється Федеральним законом контролю викидів. Очікується розширення цих зон.                                          
 8. Охорона праці
  Охорона праці вимагає, серед іншого, вимірювання та обмеження впливу дрібнодисперсного пилу на працівників.             
 9. Закон про відновлювані джерела енергії
  Закон про відновлювані джерела енергії зобов‘язує непривілейованих кінцевих споживачів у Німеччині сплачувати податок у розмірі 6,4 центів/кВтч. Промисловість, а також більші та енергоємні компанії можуть подати заявку на зниження або звільнення від сплати податку.                                                        
 10. Таксономія ЄС
  З 2023 року постачальники фінансових послуг та компанії, пов‘язані з ринком капіталу, зобов‘язані визначати та повідомляти про відповідний рівень стійкості (згідно обороту/капітальних витрат/ експлуатаційних витрат) своєї економічної діяльності на основі таксономії, встановленої ЄС. Мета полягає в тому, щоб запобігти «грінвошингу». У перспективі повинні залучитися до цієї ініціативи до 50 000 компаній в межах ЄС, причому компанії, що займаються видобуванням та переробкою, виконуватимуть ці вимоги вже у 2023 році.                                                                                  
 11. Заборони на матеріали та продукти
  Матеріали, які є шкідливими для навколишнього середовища або вважаються недостатньо екологічними, все частіше забороняються. Це також опосередковано означає заборону на продукти, у яких використовуються ці матеріали.